بازدید ایدهبایگانی‌های اولین تصویر | بازدید ایده

برچسب: اولین تصویر

کاوشگر پارکر اولین تصویر از جو خورشید را ارسال کرد

کاوشگر پارکر اولین تصویر از جو خورشید را ارسال کرد چند ماه پیش در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۸،  کاوشگر پارکر برای بررسی جو خورشید به فضا پرتاب شد. کاوشگر پارکر با شکستن رکورد دیگرکاوشگرها و رسیدن به نزدیک‌ترین…