بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اولین برگ مصنوعی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اولین برگ مصنوعی

اولین برگ مصنوعی ساخت بشر با قابلیت فوتوسنتز می‌تواند اکسیژن مورد نیاز فضانواردان را تولید کند

اولین برگ مصنوعی ساخت بشر با قابلیت فوتوسنتز می‌تواند اکسیژن مورد نیاز فضانواردان را تولید کند توانایی تولید گیاهان با امکان انجام فتوسنتز یکی از بزرگ‌ترین یافته‌های بشر در تاریخ علم است، چراکه با استفاده…