بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اورست | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اورست

کشف یخ گرم در مرتفع‌ترین یخچال طبیعی جهان

کارشناسان هشدار می‌دهند که یخ موجود در مرتفع‌ترین یخچال طبیعی جهان که در اطراف کوه اورست قرار گرفته است، گرم‌تر از آن است که باید باشد؛ در نتیجه این یخچال نسبت به اثرات تغییرات اقلیمی…