بازدید ایدهبایگانی‌های اورانوس | بازدید ایده

برچسب: اورانوس

سفر به اورانوس: عجیب‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی

سفر به اورانوس: عجیب‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی اورانوس هفتمین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی است. اورانوس از نظر شعاع سومین سیاره و از نظر جرم چهارمین سیاره‌ی بزرگ در منظومه‌ی شمسی است. ترکیب اورانوس و نپتون با دو غول گازی…

بازسازی باران ‌های الماس نپتون و اورانوس در آزمایشگاه

بازسازی باران ‌های الماس نپتون و اورانوس در آزمایشگاه اگر تصور می‌کنید هوای سیاره ما نامطلوب است، بهتر است لحظه‌ای غول‌های یخی نپتون و اورانوس را در نظر بگیرید. در این دنیاهای یخی، فشار شدید…