بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های اوایل ۲۰۱۹ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: اوایل ۲۰۱۹

ناسا تا اوایل ۲۰۱۹ برای برقراری ارتباط با آپورچونیتی تلاش می‌کند

ناسا تا اوایل ۲۰۱۹ برای برقراری ارتباط با آپورچونیتی تلاش می‌کند مریخ‌نورد آپورچونیتی، قدیمی‌ترین کاوشگر حاضر در مریخ که سال ۲۰۰۳ به مریخ پرتاب شد و در ژانویه ۲۰۰۴ روی سطح سیاره‌ی سرخ فرود آمد،…