بازدید ایدهبایگانی‌های اهواز|از ۱۲ پرونده احداث جایگاه سوخت تا فاقد بودن برخی درخواست‌های احداث جایگاه از توجیه اقتصادی | بازدید ایده

برچسب: اهواز|از ۱۲ پرونده احداث جایگاه سوخت تا فاقد بودن برخی درخواست‌های احداث جایگاه از توجیه اقتصادی

اهواز|از ۱۲ پرونده احداث جایگاه سوخت تا فاقد بودن برخی درخواست‌های احداث جایگاه از توجیه اقتصادی

رضا قیصی پور در جلسه نشست جذب و حمایت سرمایه گذاری استان با محوریت مباحث مجتمع های خدمات رفاهی اظهار داشت: مشکل اخذ مجوز درخواست کنندگان جایگاه سوخت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی…

  • خانه
  • اهواز|از ۱۲ پرونده احداث جایگاه سوخت تا فاقد بودن برخی درخواست‌های احداث جایگاه از توجیه اقتصادی