بازدید ایدهبایگانی‌های اهواز|آتش‌نشانان جان بر کف؛ مردانی که گرمای حریق را به جان می‌خرند | بازدید ایده

برچسب: اهواز|آتش‌نشانان جان بر کف؛ مردانی که گرمای حریق را به جان می‌خرند

اهواز|آتش‌نشانان جان بر کف؛ مردانی که گرمای حریق را به جان می‌خرند

هفتم مهرماه در تاریخ کشور به عنوان روز آتش‌نشانی و ایمنی نامگذاری شده تا از مردانی که جانانه دل به آتش می‌زنند تقدیر شده باشد و ذره‌ای از فداکاری‌های آنها جبران شود، دلاورمردانی که همیشه…

  • خانه
  • اهواز|آتش‌نشانان جان بر کف؛ مردانی که گرمای حریق را به جان می‌خرند