بازدید ایدهبایگانی‌های اهداف | بازدید ایده

برچسب: اهداف

ادیسه فضایی: از یک فیلم تخیلی تا اهداف جاه‌طلبانه میلیاردرهای قرن جدید

ادیسه فضایی: از یک فیلم تخیلی تا اهداف جاه‌طلبانه میلیاردرهای قرن جدید استنلی کوبریک فیلم‌ساز در بهار سال ۱۹۶۴ نگرانی‌های مهمی داشت. از سویی ناسا در آن زمان درصدد فرستادن کاوگشر فضایی مارینر ۴ به مریخ بود.…