بازدید ایدهبایگانی‌های انیشتین | بازدید ایده

برچسب: انیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین دانشمندان با مطالعه مجدد، نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین را مورد تایید دوباره قرار دادند. برای این کار، آن‌ها مقدار تغییر جهت هر یک از مدارهای بیضوی سیارات در طول زمان…

قوت گرفتن احتمال کشف انحنای فضا – زمان و اثبات تئوری نسبیت عام انیشتین

قوت گرفتن احتمال کشف انحنای فضا - زمان و اثبات تئوری نسبیت عام انیشتین بر اساس تئوری نسبیت عام تلاقی دو جسم بسیار بزرگ - مثل دو سیاهچاله- می‌تواند باعث ایجاد انحنا در گستره‌ی درهم‌ تنیده‌ی فضا…

نظریه انیشتین بار دیگر اثبات شد؛ دانشمندان موفق به اندازه گیری امواج گرانشی برای بار دوم شدند

نظریه انیشتین بار دیگر اثبات شد؛ دانشمندان موفق به اندازه گیری امواج گرانشی برای بار دوم شدند دانشمندان با استفاده از آنتن فضایی تداخل‌سنج لیزری (LISA) پتفایندر که یک فضاپیمای آزمایشی طراحی شده برای مطالعه‌ی…

عبور یک ستاره از میان سیاهچاله در مرکز کهکشان: چالشی برای تئوری انیشتین

عبور یک ستاره از میان سیاهچاله در مرکز کهکشان: چالشی برای تئوری انیشتین مدتی‌ است تلسکوپ ستاره‌شناسان در جهت ساجیتاریوس *A یا کمان ای* (*Sgr A)حفره‌ی سیاه عظیم مرکز کهکشان تنظیم شده است. دلیل این توجه وجود ستاره‌ای در…