بازدید ایدهبایگانی‌های انقلاب اینترنت | بازدید ایده

برچسب: انقلاب اینترنت

کتاب راه شیائومی؛ راهبردهای افزایش مشتری و «دگرگونی اینترنتی»، فصل هفتم/قسمت ششم

دگرگونی اینترنتی نیازهای شرکت: «به‌صورتی انفجاری، مسیری هموار و خشنودی.» اگر پیوسته به دگرگونی خود نمی‌پردازید، پس آیا منتظرید بمیرید؟ اگر دگرگون می‌شوید، آیا در این فرآیند خود را می‌کشید؟ در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۴،…