بازدید ایدهبایگانی‌های انقراض بزرگ ششم روی کره زمین در راه است | بازدید ایده

برچسب: انقراض بزرگ ششم روی کره زمین در راه است

انقراض بزرگ ششم روی کره زمین در راه است

آنالیزهای ریاضی جدید در رابطه با چرخه جهانی کربن برآورد می‌کنند که انتشار هولناک گازهای گلخانه ای سیاره‌ی زمین را به سمت فاجعه‌ای مرگبار پیش می‌برند. دنیل روتمن، ژئوفیزیکدانی از موسسه ام‌آی‌تی، با بررسی نوسانات…

  • خانه
  • انقراض بزرگ ششم روی کره زمین در راه است