بازدید ایدهبایگانی‌های انفجار کیهانی | بازدید ایده

برچسب: انفجار کیهانی

ستاره شناسان نوع جدیدی از انفجار کیهانی کشف کردند

ستاره شناسان نوع جدیدی از انفجار کیهانی کشف کردند عالم شناخته‌شده، مملو از انفجارهای مهیب و بسیار قدرتمند است؛ به گونه‌ای که حتی نمی‌توان بزرگی آن‌ها را تصور کرد. بسیاری از ستاره‌ها، انفجارهای ابرنواختری مهیب…