بازدید ایدهبایگانی‌های انفجار رادیویی سریع | بازدید ایده

برچسب: انفجار رادیویی سریع

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان انفجار رادیویی سریع (FRB) از  مرموزترین سیگنال‌هایی به شمار می‌رود که تا به امروز از فضا قابل‌شناسایی بوده‌اند. آن‌ها فقط به مدت چند میلی‌ثانیه ادامه پیدا می‌کنند؛ اما در…

  • خانه
  • انفجار رادیویی سریع