بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انفجارهای رادیویی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انفجارهای رادیویی

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان انفجار رادیویی سریع (FRB) از  مرموزترین سیگنال‌هایی به شمار می‌رود که تا به امروز از فضا قابل‌شناسایی بوده‌اند. آن‌ها فقط به مدت چند میلی‌ثانیه ادامه پیدا می‌کنند؛ اما در…