بازدید ایدهبایگانی‌های انفجارهای رادیویی | بازدید ایده

برچسب: انفجارهای رادیویی

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان

شناسایی ماهیت انفجارهای رادیویی سریع در کیهان انفجار رادیویی سریع (FRB) از  مرموزترین سیگنال‌هایی به شمار می‌رود که تا به امروز از فضا قابل‌شناسایی بوده‌اند. آن‌ها فقط به مدت چند میلی‌ثانیه ادامه پیدا می‌کنند؛ اما در…