بازدید ایدهبایگانی‌های انسان های اولیه | بازدید ایده

برچسب: انسان های اولیه

انسان‌های اولیه هم دچار مشکلات دندان مشابه ما می‌شده‌اند

فرسایش دندان یکی از شایع‌ترین مشکلات دندان در جهان امروز است. پژوهشگران اغلب نوشیدنی‌های گازدار، آب میوه و سایر مواد غذایی و نوشیدنی‌های اسیدی را دلیل بروز این مشکلات می‌دانند. هر چند ممکن است که…