بازدید ایدهبایگانی‌های انسان‌ها۱۷هزار سال قبل | بازدید ایده

برچسب: انسان‌ها۱۷هزار سال قبل

انسان‌ها از ۱۷هزار سال قبل به نجوم می‌پرداختند

انسان‌ها از ۱۷هزار سال قبل به نجوم می‌پرداختند در غارنگاره‌ای مشهور، مردی لاغراندام به‌تصویر کشیده که درمقابلِ گاومیش عظیم‌الجثه‌‌ی شکم‌دریده‌ای درحال نقش‌برزمین‌شدن است. شاید در نگاه اول تصور کنیم این نقاشی، فقط منظره‌ای عادی از شکار حیوانی…

  • خانه
  • انسان‌ها۱۷هزار سال قبل