بازدید ایدهبایگانی‌های انسان‌های اولیه هم دچار مشکلات دندان مشابه ما می‌شده‌اند | بازدید ایده

برچسب: انسان‌های اولیه هم دچار مشکلات دندان مشابه ما می‌شده‌اند

انسان‌های اولیه هم دچار مشکلات دندان مشابه ما می‌شده‌اند

فرسایش دندان یکی از شایع‌ترین مشکلات دندان در جهان امروز است. پژوهشگران اغلب نوشیدنی‌های گازدار، آب میوه و سایر مواد غذایی و نوشیدنی‌های اسیدی را دلیل بروز این مشکلات می‌دانند. هر چند ممکن است که…

  • خانه
  • انسان‌های اولیه هم دچار مشکلات دندان مشابه ما می‌شده‌اند