بازدید ایدهبایگانی‌های انسان‌های اولیه قادر به شکار تنبل‌های غول پیکر بوده‌اند | بازدید ایده

برچسب: انسان‌های اولیه قادر به شکار تنبل‌های غول پیکر بوده‌اند

انسان‌های اولیه قادر به شکار تنبل‌های غول پیکر بوده‌اند

تنبل‌های کم‌سرعت و ضعیف‌الجثه‌ای که امروزه می‌شناسیم، سوژه‌ای الهام‌بخش برای بسیاری از تصاویر و محتویات هستند؛ اما در زمان‌های قدیم اعضای غول‌پیکر خانواده‌ی آن‌ها بسیار بزرگ‌تر از انسان‌ها بودند و مورد جالب و بامزه‌ای درمورد این…

  • خانه
  • انسان‌های اولیه قادر به شکار تنبل‌های غول پیکر بوده‌اند