بازدید ایدهبایگانی‌های انرژی خود | بازدید ایده

برچسب: انرژی خود

چادری مناسب افراد بی سرپناه که انرژی خود را از نور خورشید تأمین می‌کند

چادری مناسب افراد بی سرپناه که انرژی خود را از نور خورشید تأمین می‌کند اَبیر سیکالی (Abeer Seikaly) معمار و طراح برجسته در حال توسعه‌ی طرحی ابتکاری و راه حلی خلاقانه‌ است که امکان ایجاد…