بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انرژی تجدید پذیر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انرژی تجدید پذیر

کمپانی‌های بزرگ انرژی، دیر یا زود به انرژی تجدید پذیر روی خواهند آورد

کمپانی‌های بزرگ انرژی، دیر یا زود به انرژی تجدید پذیر روی خواهند آورد پژوهشگران می‌گویند شرکت‌های بزرگ و چندملیتی عرصه‌ی نفت و گاز و انرژی ناگزیر هستند تا سال ۲۰۳۵ سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در انرژی‌های تجدیدپذیر…