بازدید ایدهبایگانی‌های انرژی تجدید پذیر | بازدید ایده

برچسب: انرژی تجدید پذیر

کمپانی‌های بزرگ انرژی، دیر یا زود به انرژی تجدید پذیر روی خواهند آورد

کمپانی‌های بزرگ انرژی، دیر یا زود به انرژی تجدید پذیر روی خواهند آورد پژوهشگران می‌گویند شرکت‌های بزرگ و چندملیتی عرصه‌ی نفت و گاز و انرژی ناگزیر هستند تا سال ۲۰۳۵ سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در انرژی‌های تجدیدپذیر…