بازدید ایدهبایگانی‌های انرژی تجدید پذیر در کنار کاهش هزینه‌ها، مانع مرگ زودهنگام می‌شود | بازدید ایده

برچسب: انرژی تجدید پذیر در کنار کاهش هزینه‌ها، مانع مرگ زودهنگام می‌شود

انرژی تجدید پذیر در کنار کاهش هزینه‌ها، مانع مرگ زودهنگام می‌شود

مطالعه‌ی جدیدی نشان داد که استفاده از انرژی تجدید پذیر، کیفیت هوا در ایالات متحده را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به طرز قابل توجهی بهبود داده‌ است. همچنین افزایش استفاده از پتانسیل‌های انرژی خورشیدی…

  • خانه
  • انرژی تجدید پذیر در کنار کاهش هزینه‌ها، مانع مرگ زودهنگام می‌شود