بازدید ایدهبایگانی‌های انرژی تاریک | بازدید ایده

برچسب: انرژی تاریک

ادعای دو فیزیکدان درباره‌ ارتباط میان انرژی تاریک و جهت زمان

ادعای دو فیزیکدان درباره‌ ارتباط میان انرژی تاریک و جهت زمان برای سال‌ها، فیزیکدانان تلاش کرده‌اند تا ماهیت انرژی تاریک را توضیح دهند. این انرژی در واقع به اثر مرموزی اطلاق می‌شود که می‌تواند فضا…

انرژی تاریک در جهان هستی ممکن است دارای حالت دینامیکی و متغیر با زمان باشد

انرژی تاریک در جهان هستی ممکن است دارای حالت دینامیکی و متغیر با زمان باشد فیزیکدانان برای بیش از ۲۰ سال مشغول تفکر در مورد این پرسش بوده‌اند که چرا همواره چنین به نظر می‌رسد…