بازدید ایدهبایگانی‌های انرژی‌های تجدیدپذیر | بازدید ایده

برچسب: انرژی‌های تجدیدپذیر

احداث اولین نیروگاه خورشیدی فضایی چین تا سال ۲۰۲۵

چینی‌ها قصد دارند بین سال‌‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، اولین مرحله از نیروگاه‌‌ های خورشیدی فضایی خود را در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری زمین راه‌‌اندازی کنند. چین ، بزرگ‌ترین قطب تولید انرژی‌ های تجدیدپذیر جهان، تصمیم…

  • خانه
  • انرژی‌های تجدیدپذیر