بازدید ایدهبایگانی‌های اندازه گیری امواج گرانشی | بازدید ایده

برچسب: اندازه گیری امواج گرانشی

نظریه انیشتین بار دیگر اثبات شد؛ دانشمندان موفق به اندازه گیری امواج گرانشی برای بار دوم شدند

نظریه انیشتین بار دیگر اثبات شد؛ دانشمندان موفق به اندازه گیری امواج گرانشی برای بار دوم شدند دانشمندان با استفاده از آنتن فضایی تداخل‌سنج لیزری (LISA) پتفایندر که یک فضاپیمای آزمایشی طراحی شده برای مطالعه‌ی…

  • خانه
  • اندازه گیری امواج گرانشی