بازدید ایدهبایگانی‌های انجام می‌شود | بازدید ایده

برچسب: انجام می‌شود

نخستین پرواز آزمایشی دراگون ابتدای سال ۲۰۱۹ انجام می‌شود

نخستین پرواز آزمایشی دراگون ابتدای سال ۲۰۱۹ انجام می‌شود ناسا ۷ ژانویه (مصادف‌ با ۱۷دی) را به‌عنوان تاریخ اولین پرواز آزمایشی کپسول فضایی دراگون انتخاب کرد. از این تاریخ، کپسول فضایی بدون سرنشینِ دراگون متعلق…