بازدید ایدهبایگانی‌های انجام مأموریت | بازدید ایده

برچسب: انجام مأموریت

ناتوانی ناسا در انجام مأموریت سفر به مریخ به علت محدودیت بودجه

ناتوانی ناسا در انجام مأموریت سفر به مریخ به علت محدودیت بودجه سال‌های زیادی است که ناسا از فرستادن انسان‌ به مریخ می‌گوید و برنامه‌ی این سفر را نیز به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌کند. متأسفانه ویلیام اچ.گرِشتن‌مایر، رئیس سفرهای فضایی انسانی ناسا،…