بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انجام مأموریت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انجام مأموریت

ناتوانی ناسا در انجام مأموریت سفر به مریخ به علت محدودیت بودجه

ناتوانی ناسا در انجام مأموریت سفر به مریخ به علت محدودیت بودجه سال‌های زیادی است که ناسا از فرستادن انسان‌ به مریخ می‌گوید و برنامه‌ی این سفر را نیز به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌کند. متأسفانه ویلیام اچ.گرِشتن‌مایر، رئیس سفرهای فضایی انسانی ناسا،…