بازدید ایدهبایگانی‌های انتقال کریم انصاریفرد به ناتینگهام فارست | بازدید ایده

برچسب: انتقال کریم انصاریفرد به ناتینگهام فارست

کارانکا: در ماجرای انتقال کریم انصاری‌فرد صبور می‌مانم

کارانکا: در ماجرای انتقال کریم انصاری‌فرد صبور می‌مانم به نقل از سایت ناتینگهام پست، باشگاه ناتینگهام فارست امیدوار است چراغ سبزی برای عقد قرارداد با کریم انصاری‌فرد دریافت کند و آیتور کارانکا (سرمربی) نیز از…

  • خانه
  • انتقال کریم انصاریفرد به ناتینگهام فارست