بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انتقال داده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انتقال داده

پرتاپ لیزر به ماه و ثبت رکوردی تازه در انتقال داده توسط ناسا

پرتاپ لیزر به ماه و ثبت رکوردی تازه در انتقال داده توسط ناسا ناسا در بخشی از برنامه LLDC خود، تاریخ‌ساز شده و رکورد انتقالی معادل با ۶۲۲ مگابیت در ثانیه را ثبت کرده‌ است. پرتوهای پالسی…