بازدید ایدهبایگانی‌های انتقال انسان | بازدید ایده

برچسب: انتقال انسان

بررسی طرح‌هایی جالب برای ارزان‌تر کردن انتقال انسان و محموله به فضا

بررسی طرح‌هایی جالب برای ارزان‌تر کردن انتقال انسان و محموله به فضا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید موشک، کمپانی United Launch Alliance است؛ شرکتی که با مشارکت بوئینگ و لاکهید مارتین تشکیل شده و تا…