بازدید ایدهبایگانی‌های انتظار مدال آوری | بازدید ایده

برچسب: انتظار مدال آوری

برنامه و زمان‌بندی کامل بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ مشخص شد/ در انتظار مدال‌آوری ایران در روز اختتامیه

برنامه و زمان‌بندی کامل بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ مشخص شد/ در انتظار مدال‌آوری ایران در روز اختتامیه در فاصله کمتر از 2 سال تا آغاز پارالمپیک 2020 در توکیوی ژاپن، سازمان‌دهندگان این بازی‌ها برنامه و زمان…