بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انتظار ما | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انتظار ما

انتظار ما از یک بیگانه فضایی باید چگونه باشد؟

انتظار ما از یک بیگانه فضایی باید چگونه باشد؟ نظریه‌‌ی انتخاب طبیعی به ما می‌گوید انتظار وجود دست، پا، چشم و حتی DNA مشخص برای یک گونه‌‌ی بیگانه‌‌ی فضایی کاملاً بی‌مورد است. چه‌‌ موردی می‌‌تواند…