بازدید ایدهبایگانی‌های انتظارات | بازدید ایده

برچسب: انتظارات

چگونه مشتری‌هایی با انتظارات نابه‌جا را مدیریت کنیم

مشتری‌ها برای رسیدن به نتیجه‌ی مورد نظر به نقشه‌ی مسیر نیاز دارند. این کار کمک می‌کند مشتری چشم‌انداز بهتری نسبت به کار آژانس داشته باشد و درنتیجه سطح انتظاراتش پایین بیاید. مشتری‌های یک برند همیشه…