بازدید ایدهبایگانی‌های انتصاب ناوئرت | بازدید ایده

برچسب: انتصاب ناوئرت

ترامپ: به طور جدی انتصاب ناوئرت به عنوان جایگزین هیلی را بررسی می‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه گفت به طور جدی انتصاب سخنگوی وزارت خارجه این کشور برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بررسی می‌کند. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه گفت انتصاب «هیثر ناوئرت»، سخنگوی وزارت خارجه…