بازدید ایدهبایگانی‌های انتشار بیماری | بازدید ایده

برچسب: انتشار بیماری

نحوه جلوگیری از انتشار بیماری در کلونی مورچه ها

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد مورچه‌ها سازمان‌دهی کلونی خود را برای کاهش شیوع بیماری تغییر می‌دهند. دانشمندان در تازه‌ترین تحقیقاتشان دریافته‌اند وقتی پاتوژن (عامل بیماری‌زا) وارد کلونی مورچه‌ها می‌شود، آن‌ها رفتار خود را تغییر می‌دهند…