بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های انتخاب یک فرد جدید | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: انتخاب یک فرد جدید

تلاش ناسا برای انتخاب یک فرد جدید در سمت مامور حفاظت سیاره‌ای

تلاش ناسا برای انتخاب یک فرد جدید در سمت مامور حفاظت سیاره‌ای به‌تازگی خبر از یک موقعیت شغلی خالی در ناسا شنیده شده است و شاید جایگاه شغلی اخیر در نگاه برخی خود را به‌عنوان…