بازدید ایدهبایگانی‌های انتخابات فدراسیون گلف | بازدید ایده

برچسب: انتخابات فدراسیون گلف

انتخابات فدراسیون گلف به دور دوم کشیده شد

انتخابات فدراسیون گلف به دور دوم کشیده شد مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون گلف امروز چهارشنبه 18 مهرماه از ساعت 10 صبح با ریاست محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و با حضور شاهرخ شهنازی،…

  • خانه
  • انتخابات فدراسیون گلف