بازدید ایدهبایگانی‌های انبساط | بازدید ایده

برچسب: انبساط

اگر جهان در حال انبساط است، به چه چیزی منبسط می‌شود؟

اگر جهان در حال انبساط است، به چه چیزی منبسط می‌شود؟ ریچارد مولر، استاد فیزیک دانشگاه برکلی و نویسنده‌ی کتاب «فیزیک برای رؤسای جمهور آینده»، در پاسخ این سؤال که جهان در حال انبساط به…