بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های امیری: دلخوری صنیعی فر به دلیل عدم حمایت مسئولان از نساجی بود | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: امیری: دلخوری صنیعی فر به دلیل عدم حمایت مسئولان از نساجی بود

امیری: دلخوری صنیعی فر به دلیل عدم حمایت مسئولان از نساجی بود

امیری: دلخوری صنیعی فر به دلیل عدم حمایت مسئولان از نساجی بود علی امیری در رابطه با غیبت فرهاد صنیعی فر مالک باشگاه خونه به خونه در این بازی، اظهار داشت: مشکل صنیعی‌فر در هفته…

  • خانه
  • امیری: دلخوری صنیعی فر به دلیل عدم حمایت مسئولان از نساجی بود