بازدید ایدهبایگانی‌های امیرحسین فتحی | بازدید ایده

برچسب: امیرحسین فتحی

معاون فرهنگی و رسانه‌ای باشگاه استقلال منصوب شد

معاون فرهنگی و رسانه‌ای باشگاه استقلال منصوب شد به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال با امضای حکمی مهرداد حاجی خانی را به عنوان معاون فرهنگی و رسانه‌ای باشگاه استقلال…