بازدید ایدهبایگانی‌های امکان | بازدید ایده

برچسب: امکان

امکان پیش‌بینی بهتر فوران‌های خورشیدی

امکان پیش‌بینی بهتر فوران‌های خورشیدی احتمالا منشا تمامی فوران‌ها‌ی خورشیدی یکسان است. پژوهشگران CNRS و CEA و INRIA و ایکول پلی‌تکنیک، در مقاله‌ای که در Natureمنتشر شد توضیخ دادند که منشا فوران‌ها‌ی خورشیدی، رشته‌ها‌ی محصور‌شده‌ی در…