بازدید ایدهبایگانی‌های امور جوانان | بازدید ایده

برچسب: امور جوانان

بازداشت معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یکی از استان‌ها

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان یکی از استان‌های کشورمان به دلیل اتهامات مالی و اداری از سوی نهادهای ذیربط بازداشت شد. چندی پیش مدیرکل ورزش و جوانان این استان به دلیل تخلفات…