بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های امواموا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: امواموا

امواموا همچنان در سکوت؛ آخرین تلاش‌‌ها برای شنود رادیویی شی مرموز بی‌‌نتیجه ماند

امواموا همچنان در سکوت؛ آخرین تلاش‌‌ها برای شنود رادیویی شی مرموز بی‌‌نتیجه ماند چنانچه اولین جرم بین‌‌ستاره‌‌ای دیده‌‌شده در منظومه‌‌ی شمسی واقعاً یک سفینه‌‌ی فضایی بوده، احتمالاً در حالت اختفا پرواز می‌‌کرده است. مطالعه‌‌ی جدید می‌‌گوید که…