بازدید ایدهبایگانی‌های امواج موبایل | بازدید ایده

برچسب: امواج موبایل

باورهای نادرست درباره دکل‌های مخابراتی و امواج موبایل

از نخستین‌ روزهای استفاده از تلفن‌های همراه ، همیشه بسیاری از دانشمندان نسبت به آسیب‌های پنهان آن هشدار داده‌اند.اما شایعات و باورهای نادرست درباره دکل‌های مخابراتی و امواج موبایل نیز فراوان است. (بیشتر…)