بازدید ایدهبایگانی‌های امواج تیرگی | بازدید ایده

برچسب: امواج تیرگی

نگاهی به پدیده امواج تیرگی در مریخ

ما در دوران خوبی زندگی می‌کنیم؛ نقشه‌هایی که از سیارات دیگر داریم به‌ اندازه‌ی نقشه‌هایی که برای پیدا کردن مسیر خانه تا کافی‌شاپ به‌کار می‌بریم، خوب هستند. برای سیاره‌ای مانند مریخ، ما کاوشگرهای رباتیکی داریم…