بازدید ایدهبایگانی‌های امشب بهترین زمان | بازدید ایده

برچسب: امشب بهترین زمان

امشب بهترین زمان برای مشاهده سیاره تیر در آسمان ایران است

امشب بهترین زمان برای مشاهده سیاره تیر در آسمان ایران است امشب بهترین زمان مشاهده دو سیاره‌ی مهمِ منظومه خورشیدی «سیاره تیر» و البته خواهر زمین «سیاره ناهید» از ایران است. مسعود عتیقی - مدیر…