بازدید ایدهبایگانی‌های امروز خبر مهمی | بازدید ایده

برچسب: امروز خبر مهمی

ناسا امروز خبر مهمی درباره مریخ خواهد داد (بروزرسانی: اطلاعات جدید اضافه شد)

ناسا امروز خبر مهمی درباره مریخ خواهد داد (بروزرسانی: اطلاعات جدید اضافه شد) ناسا امروز دربازه‌ی کشف بزرگ خود کنفرانسی برگزار خواهد کرد. این کنفرانس با عنوان «معمای مریخ حل شد» به صورت رسمی راس…