بازدید ایدهبایگانی‌های اما می‌توان آن را خم کرد | بازدید ایده

برچسب: اما می‌توان آن را خم کرد

تغییر مسیر حرکت زمان غیر ممکن است؛ اما می‌توان آن را خم کرد

تغییر مسیر حرکت زمان غیر ممکن است؛ اما می‌توان آن را خم کرد انسان‌ها در تمام سنین و در تمام دوران‌ها، رؤیای سفر در زمان را در سر می‌پروانند؛ آن‌ها در ذهن خود سفر به…

  • خانه
  • اما می‌توان آن را خم کرد