بازدید ایدهبایگانی‌های امان | بازدید ایده

برچسب: امان

ابرنواختری در نزدیکی کهکشان سیگار کشف شد: زمین در امان خواهد بود!

ابرنواختری در نزدیکی کهکشان سیگار کشف شد: زمین در امان خواهد بود! جدیدا ستاره‌ای به یک ابرنواختر تبدیل شده که فاصله چندانی هم از زمین ندارد. این مهمان جدید که در کهکشان مسیه 82 (M82…