بازدید ایدهبایگانی‌های امام جمعه بوشهر: سند FATF در نهایت به ضرر ایران می‌شود | بازدید ایده

برچسب: امام جمعه بوشهر: سند FATF در نهایت به ضرر ایران می‌شود

امام جمعه بوشهر: سند FATF در نهایت به ضرر ایران می‌شود

به گزارش خبرگزاری بازدیدایده از بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه دفاع مقدس میدان مجاهدت در عرصه‌های گوناگون است اظهار داشت: مجاهدت در فضاهای گوناگون یک رسالت همگانی…

  • خانه
  • امام جمعه بوشهر: سند FATF در نهایت به ضرر ایران می‌شود