بازدید ایدهبایگانی‌های امام جمعه اردبیل: حوزه‌های علمیه سنگرهای تقویتی فرهنگ و مبانی ارزشی هستند | بازدید ایده

برچسب: امام جمعه اردبیل: حوزه‌های علمیه سنگرهای تقویتی فرهنگ و مبانی ارزشی هستند

امام جمعه اردبیل: حوزه‌های علمیه سنگرهای تقویتی فرهنگ و مبانی ارزشی هستند

امام جمعه اردبیل: حوزه‌های علمیه سنگرهای تقویتی فرهنگ و مبانی ارزشی هستند آیت الله سید حسن عاملی عصر امروز در مراسم سخنرانی در جمع خواهران طلبه در مدرسه علمیه الزهراء اردبیل اظهار داشت: حوزه‌های علمیه…

  • خانه
  • امام جمعه اردبیل: حوزه‌های علمیه سنگرهای تقویتی فرهنگ و مبانی ارزشی هستند